Partnership fair in Romania (December 10-11, 2018)

  • December 12, 2018
  • news

Romania

Provocările migrației și integrării în România și Europa de azi
Politici, lecții învățate și experiențe în domeniu

Forum pentru schimb de experiență, îmbunătățirea practicilor, programare și stabilirea de noi parteneriate 10 – 11 decembrie 2018 – Cluj-Napoca, România

Cluj-Napoca, 21 noiembrie 2018 – pe 10 și 11 decembrie 2018 PATRIR va găzdui un Forum pentru schimb de experiență, îmbunătățirea practicilor, programare și stabilirea de noi parteneriate cu titlul: Provocările migrației și integrării în România și Europa de azi: Politici, lecții învățate și experiențe în domeniu. Evenimentul iși propune să creeze parteneriate şi să ajute la îmbunătăţirea politicilor şi programelor în domeniul migraţiei din România. Forumul este organizate în cadrul proiectului WANNE finanțat de Comisia Europeană – un proiect care vizează îmbunătățirea procesului de învățare din partea statelor implicate, sprijinirea și consolidarea capacităților guvernelor, societății civile și autorităților locale din statele membre cheie pentru a aborda provocările legate de sprijinul și integrarea refugiaților și a migranților.
Scopul evenimentului este de a reuni toate instituţiile, organizaţiile şi agenţiile din România – inclusiv institutiile de stat, autorităţile locale şi organizaţiile societăţii civile – care se ocupă cu problemele legate suportul şi integrarea refugiaţilor şi migranților RTT și BP. Forumul va oferi agenţiilor, instituţiilor şi experţilor participanți posibilitatea de a face schimb de bune practici, în vederea găsirii de noi soluţii şi promovării de noi colaborări. Evenimentul va fi facilitat de către experții din cadrul WANNE și al Departamentului de Operațiuni pentru Pace (DPO din cadrul PATRIR).

Descrierea Proiectului European WANNE

În 2018, PATRIR a demarat un nou proiect finanțat de UE privind integrarea refugiaților și migranților, intitulat WANNE – Noi toți avem nevoie de o noi inițiative. Proiectul este implementat de 14 parteneri din 7 ţări UE (Austria, Malta, Slovenia, Italia, Croația, Grecia și România), care au început acest parteriat în vederea îmbunătăţirii sprijinului practic acordat migranților RTT și BP cât și refugiaților. Proiectul are ca scop implicarea migranților în comunitățile societății beneficiare cu precădere în activitatea educațională, culturală și socială, cât și în mecanismele de luare a deciziilor, incurajând astfel implicarea civică. Partenerii vor pune în aplicare şi împărtăşi bunele practici, vor crea o bază de date online de servicii de sprijin disponibile pentru refugiați migranți RTT și BP, organiza târguri de parteneriat, organiza acțiuni de conştientizare şi vor oferi cursuri de advocacy, vor avea activităţi de follow-up şi vor ajuta la consolidarea programelor și capacităților de sprijin și integrare al grupului țintă la nivel local și național. Echipele de tandem vor implementa 70 ateliere de creştere a gradului de conştientizare pe tema demnității umane și chestiunilor de gen. Principalul obiectiv al WANNE este de a împărtăși cunoștințele, lecțiile învățate și experiențele reușite între țările partenere, ceea ce va duce la un crearea unui raport transnațional privind bunele practici.

Pentru mai multe detalii accesați: https://patrir.ro/en/activitatea-noastra/dpo/refugee-response/english-multistakeholder-forum-meeting-the-challenge-of-migration-integration-in-romania-and-europe-today/

Contact:

Claire Payne

Manager de proiect WANNE

Claire.Payne@patrir.ro

Silvia Spurigan

Asistent de Proiect WANNE

silvia.spurigan@patrir.ro

Romania

 

Cluj-Napoca, 21 noiembrie 2018 – pe 10 și 11 decembrie 2018 PATRIR va găzdui un Forum pentru schimb de experiență, îmbunătățirea practicilor, programare și stabilirea de noi parteneriate cu titlul: Provocările migrației și integrării în România și Europa de azi: Politici, lecții învățate și experiențe în domeniu. Evenimentul iși propune să creeze parteneriate şi să ajute la îmbunătăţirea politicilor şi programelor în domeniul migraţiei din România. Forumul este organizate în cadrul proiectului WANNE finanțat de Comisia Europeană – un proiect care vizează îmbunătățirea procesului de învățare din partea statelor implicate, sprijinirea și consolidarea capacităților guvernelor, societății civile și autorităților locale din statele membre cheie pentru a aborda provocările legate de sprijinul și integrarea refugiaților și a migranților.
Scopul evenimentului este de a reuni toate instituţiile, organizaţiile şi agenţiile din România – inclusiv institutiile de stat, autorităţile locale şi organizaţiile societăţii civile – care se ocupă cu problemele legate suportul şi integrarea refugiaţilor şi migranților RTT și BP. Forumul va oferi agenţiilor, instituţiilor şi experţilor participanți posibilitatea de a face schimb de bune practici, în vederea găsirii de noi soluţii şi promovării de noi colaborări. Evenimentul va fi facilitat de către experții din cadrul WANNE și al Departamentului de Operațiuni pentru Pace (DPO din cadrul PATRIR).

Descrierea Proiectului European WANNE

În 2018, PATRIR a demarat un nou proiect finanțat de UE privind integrarea refugiaților și migranților, intitulat WANNE – Noi toți avem nevoie de o noi inițiative. Proiectul este implementat de 14 parteneri din 7 ţări UE (Austria, Malta, Slovenia, Italia, Croația, Grecia și România), care au început acest parteriat în vederea îmbunătăţirii sprijinului practic acordat migranților RTT și BP cât și refugiaților. Proiectul are ca scop implicarea migranților în comunitățile societății beneficiare cu precădere în activitatea educațională, culturală și socială, cât și în mecanismele de luare a deciziilor, incurajând astfel implicarea civică. Partenerii vor pune în aplicare şi împărtăşi bunele practici, vor crea o bază de date online de servicii de sprijin disponibile pentru refugiați migranți RTT și BP, organiza târguri de parteneriat, organiza acțiuni de conştientizare şi vor oferi cursuri de advocacy, vor avea activităţi de follow-up şi vor ajuta la consolidarea programelor și capacităților de sprijin și integrare al grupului țintă la nivel local și național. Echipele de tandem vor implementa 70 ateliere de creştere a gradului de conştientizare pe tema demnității umane și chestiunilor de gen. Principalul obiectiv al WANNE este de a împărtăși cunoștințele, lecțiile învățate și experiențele reușite între țările partenere, ceea ce va duce la un crearea unui raport transnațional privind bunele practici.

Pentru mai multe detalii accesați: https://patrir.ro/en/activitatea-noastra/dpo/refugee-response/english-multistakeholder-forum-meeting-the-challenge-of-migration-integration-in-romania-and-europe-today/

Contact:

Claire Payne

Manager de proiect WANNE

Claire.Payne@patrir.ro

Silvia Spurigan

Asistent de Proiect WANNE

silvia.spurigan@patrir.ro